www.glosmilicza.pl

:: O funduszu sołeckim i skateparku
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-02-04 09:25:06)

Podczas sesji Rady Miejskiej w Miliczu 28 stycznia radni przyjęli 11 uchwał oraz dyskutowali m.in. o planowanej budowie skateparku, który zwyciężył w budżecie obywatelskim gminy Milicz. Punktem zapalnym był wniosek opozycyjnych radnych o skontrolowanie przez komisję rewizyjną wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok, który ostatecznie nie przeszedł.

W sesji Rady Miejskiej uczestniczył komplet 21 radnych. Przyjęte uchwały dotyczyły głównie gospodarki odpadami komunalnymi, wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci wodociągowych oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Radny Mariusz Owczarek pytał, kiedy rozpocznie się budowa skateparku, który zwyciężył w tegorocznym budżecie obywatelskim gminy Milicz. Przypomnijmy, że w głosowaniu wzięło udział 18 projektów, a szacunkowa wartość wszystkich złożonych przez mieszkańców propozycji opiewała na 3,1 mln zł. Tymczasem na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego gmina zarezerwowała 300 tys. zł i na tyle opiewało zwycięskie zadanie o nazwie „Skatepark dla miliczan”, który ma powstać na terenie dawnego basenu, tzw. Starych Łazienek – przy ogródkach działkowych, obok milickiego targowiska. 
Wiceburmistrz Łukasz Rokita poinformował, że trzeba najpierw opracować dokumentację inwestycji, a sama budowa rozpocznie się nie szybciej niż w okresie wakacyjnym. Radny Owczarek dopytywał też, czy sprawdzono pod kątem rzetelności konsorcjum śląskich firm Budopol i Częstobud, z którym podpisano niedawno umowę na budowę sali kinowo-widowiskowej przy milickim Ośrodku Kultury.
– Oferta wykonawcy sali kinowo-widowiskowej w Miliczu nie miała braków merytorycznych i formalnych. Zasięgnęliśmy też opinii na temat firm, które wygrały przetarg, i są one pozytywne – odpowiedział wiceburmistrz Rokita. 
Radny Piotr Czajkowski chciał wiedzieć, czy w najbliższym czasie powstanie schronisko dla bezdomnych zwierząt, które zajęło drugie miejsce w głosowaniu dotyczącym budżetu obywatelskiego. Wiceburmistrz Rokita odpowiedział, że w tym roku oprócz zwycięskiego projektu skateparku nie ma szans na realizację żadnej innej zgłoszonej przez mieszkańców inwestycji. Zasugerował przy tym, że przyznane 300 tys. zł może nie wystarczyć na budowę skateparku i niewykluczone jest wykonywanie inwestycji etapami. 

Brak zgody na kontrolę funduszu sołeckiego
Ostatnią uchwałą podejmowaną na sesji było zatwierdzenie rocznych planów prac poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Miliczu. W punkcie tym radny Andrzej Nestoruk złożył wniosek o wpisanie do planu pracy komisji rewizyjnej kontroli dotyczącej funduszu sołeckiego za rok 2020. Wniosek ten radni opozycyjni – Dorota Folmer, Andrzej Nestoruk i Piotr Boliński – złożyli już 27 stycznia podczas posiedzenia komisji rewizyjnej, ale został on odrzucony przez radnych koalicyjnych: Włodzimierza Świrkowicza, Andrzeja Kubiaka, Alicję Przybylską i Bartłomieja Szmigla. Proponowana kontrola, jak tłumaczyli na komisji radni opozycyjni, jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i sołtysów, którzy chcą wiedzieć, dlaczego burmistrz wstrzymał w minionym roku wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego, oraz jakie sołectwa i na jakie inwestycje otrzymały ostatecznie pieniądze. 
– Nie może być tak, że radni, którzy mają większość w Radzie Miejskiej, uniemożliwiają kontrolę ważnych dla mieszkańców spraw – argumentował radny Nestoruk. 
Przewodniczący komisji rewizyjnej Włodzimierz Świrkowicz dał do zrozumienia, że nie ma czego kontrolować, bo fundusz sołecki funkcjonował tylko od stycznia do marca 2020 r., a potem został wstrzymany przez pandemię koronawirusa. Głos w dyskusji zabrała radna Alicja Szatkowska: – Zróbmy na spokojnie kontrolę, której oczekują mieszkańcy. Przecież, jeśli wszystko było OK, to kontrola przebiegnie szybko i sprawnie, a my zamkniemy wszelkie plotki i spekulacje na temat ubiegłorocznego funduszu sołeckiego – dodała radna Szatkowska. 
Za kontrolą opowiedziała się również radna Jadwiga Janczura, która jest także sołtysem Słączna. – Mieliśmy porozpoczynane inwestycje i nie mogliśmy ich dokończyć. Wszystkim sołtysom należałyby się jakieś konkretne wyjaśnienia w tej kwestii. Jeśli pieniądze poszły np. na szpital, to myślę, że każdy by to zrozumiał – mówiła radna Janczura. 
Wiceburmistrz Rokita wyjaśniał, że burmistrz Piotr Lech pod koniec marca ub. r. podjął decyzję o wstrzymaniu wydatków w ramach funduszu sołeckiego, obawiając się dużych ubytków w dochodach z powodu pandemii. – Nowe przedsięwzięcia nie były rozpoczynane. Jedynie kontynuowane były pilne inwestycje, np. budowy, na których wisiały kable. Wypłacane były również środki na utrzymanie terenów zielonych – odpowiedział wiceburmistrz. 
Z wyjaśnieniami wiceburmistrza nie zgodziła się radna Dorota Folmer. – Sołtysi informowali mnie, że nie mają czym wykosić trawy po pas, że mają zablokowane konta i nie mogli dokonywać zakupu paliw do kosiarek na stacjach benzynowych. Jeśli pieniądze z funduszu sołeckiego wydano na cele priorytetowe związane z pandemią, to nie rozumiem, czego się boicie? – pytała radna Folmer, która dodała, że o wstrzymaniu funduszu sołeckiego radni powinni dowiedzieć się od burmistrza, a nie od sołtysów. 
Sekretarz Dariusz Moczulski stwierdził, że nie rozumie presji. – Wkrótce sporządzone zostanie sprawozdanie finansowe za 2020 r., w którym również ujęte zostaną wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Komisja rewizyjna będzie mogła się z tym dokumentem zapoznać – dodał sekretarz. W możliwość wglądu do dokumentów mocno powątpiewał radny Nestoruk, który do tej pory nie otrzymał od gminy żądanych faktur za 2019 r. – Jak słucham pana sekretarza, to myślę, że on chyba wylądował na innej planecie. Niech pan sobie przypomni, ile dostaliśmy dokumentów, jako komisja rewizyjna? Przecież robiliście wszystko, żeby nam tych dokumentów nie dać. Chcąc dostać od gminy jakieś dokumenty, muszę się ciągać po sądach i udowadniać, że nie jestem wielbłądem. Taka jest rzeczywistość – skwitował Andrzej Nestoruk. 
– Próbujecie stworzyć problem, którego nie ma. Skoro twierdzicie, że coś jest nie tak z funduszem sołeckim, to gdzie byliście od kwietnia do grudnia? – zwróciła się do radnych opozycyjnych radna Halina Smolińska. 
Radna Folmer przypomniała, że o problemach sołtysów wspominała już na komisjach w maju lub czerwcu i złożyła w tej sprawie zapytanie do burmistrza, ale, jak stwierdziła, otrzymała odpowiedź, z której „nic nie wynikało”. 
Ostatecznie wniosek radnych opozycyjnych nie przeszedł: przeciw było 10 radnych, za – 8 radnych, od głosu wstrzymała się 1 osoba, a 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu, gdyż miała problemy z połączeniem internetowym, a sesja odbywała się w trybie zdalnym. 
Agnieszka Kaczmarek
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5677