www.glosmilicza.pl

:: Czas zapłaty za śmieci
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-02-12 08:50:54)

W poniedziałek 15 lutego mija termin zapłaty pierwszej opłaty za śmieci po drastycznej podwyżce wprowadzonej na terenie naszego powiatu. Obecnie w gminie Krośnice mieszkańcy płacą za odbiór śmieci 30 zł miesięcznie od osoby, a Miliczu i Cieszkowie 29,50 zł. Na niewielką ulgę mogą liczyć osoby kompostujące odpady biodegradowalne.

Po podwyżce opłat za śmieci, do jakich doszło w ostatnim czasie we wszystkich trzech naszych gminach, cokwartalne opłaty za śmieci stanowią dla wielu rodzin duży wydatek. Czteroosobowa rodzina w gminach Milicz i Cieszków musi zapłacić kwartalnie 354 zł, a w gminie Krośnice 360 zł.
Jednak w gminie Milicz, jak zapewnia burmistrz Piotr Lech, mieszkańcy mają możliwość płacenia za śmieci co miesiąc, przez co jednorazowy wydatek nie będzie tak mocno odczuwalny. – Można płacić podatek śmieciowy w rozbiciu nie na kwartały, tylko na miesiące, ale trzeba taką informację zadeklarować urzędowi korespondencyjnie, mailowo lub telefonicznie – informuje burmistrz, dodając: – Taki wniosek można złożyć w każdej chwili, nie ma z tym żadnego problemu. Zakładamy, że ze względu na wysokość opłaty większość płatności będzie spływać w odstępach miesięcznych.
W gminie Milicz zameldowanych jest prawie 24,8 tys. mieszkańców, ale w deklaracjach śmieciowych wykazanych jest tylko około 20 tysięcy osób. – Część nieujętych w tych deklaracjach około 4,5 tysiąca osób to studenci czy osoby, które wyjechały do pracy. W innych samorządach jest podobnie – mówi burmistrz Piotr Lech, informując, że Urzędzie Miejskim prowadzona jest weryfikacja składanych deklaracji – porównuje się je z meldunkami, pobieranymi zasiłkami czy wykazami 500 Plus. Oprócz tego w urzędzie zatrudniony jest też kontroler. – Mamy również sygnały od mieszkańców, którzy całkiem słusznie się denerwują, że płacą coraz więcej za odpady, a ktoś inny w ogóle nie płaci. Staramy się wyłapywać tę tak zwaną szarą strefę. Jednak przy blisko 25 tysiącach mieszkańców nie da się wykluczyć, że jest gdzieś ktoś, kto nie płaci za śmieci. Ale według mnie są to marginalne przypadki – dodaje włodarz.
Przed podwyżką zaległości mieszkańców gminy Milicz z tytułu opłat za śmieci wynosiły ok. 1,1 mln zł. Teraz, po tak dużej podwyżce, należy się spodziewać, że zaległości będą jeszcze wyższe.
We wszystkich trzech naszych gminach ustanowiono zniżkę dla osób posiadających kompostowniki i nie wystawiających do odbioru worków z bioodpadami. W gminie Milicz zniżka wynosi 1 zł miesięcznie od osoby, w gminie Krośnice jest to 1,50 zł, a w gminie Cieszków aż 3 zł. Jednak, aby skorzystać z tej zniżki, trzeba złożyć nową deklarację śmieciową.
Jak podkreśla burmistrz Lech, wpływ na drastyczny wzrost opłat za śmieci, co ma miejsce w całej Polsce, wynika ze stale rosnącej ilości odpadów odbieranych od mieszkańców i firm, jak również z ciągle zwiększających się dodatkowych opłat (np. tzw. opłata marszałkowska), ze wzrostu cen energii, paliw i płacy minimalnej, czy np. z wprowadzenia obowiązku monitoringu. To wszystko powoduje, że firmy zajmujące się gospodarką śmieciową dyktują w przetargach ogłaszanych przez gminy coraz wyższe ceny.

(bar)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5678