www.glosmilicza.pl

:: Właściciele aptek kontra powiat
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-02-18 09:32:34)

Właściciele milickich aptek poinformowali 20 stycznia Starostwo Powiatowe, że nie są w stanie zapewnić całonocnych dyżurów aptek. Starosta zgłosił niesubordynację właścicieli aptek do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu.

Zgodnie z prawem farmaceutycznym to Rada Powiatu w drodze uchwały ustala rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu. Rozkład godzin aptek powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w niedzielę i święta oraz w porze nocnej we wszystkie dni tygodnia. Rada Powiatu 10 grudnia 2020 r. ustaliła plan dyżurów aptek na 2021 rok. Dyżury nocne w 2021 roku mają w Miliczu pełnić apteki: Dbam o Zdrowie przy ul. Grzybowej 1, Pod Złotą Wagą przy ul. Mickiewicza 14, Felix przy ul. Kopernika 5, Apteka Milicka przy ul. Kościuszki 27, Mediqua przy ul. Kościuszki 15 oraz Dr Max przy ul. Wojska Polskiego 9.
Już na etapie uchwalania planu dyżurów właściciele aptek zwrócili się do powiatu z prośbą o usunięcie z uchwały dyżurów nocnych. Zdaniem Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej pełnienie dyżurów całodobowych w stanie epidemii zwiększa ryzyko zakażenia personelu aptecznego koronawirusem i wiąże się ze zwiększeniem zatrudniania w sytuacji przebywania przez pracowników na kwarantannie, na opiece nad dziećmi czy też na zwolnieniu lekarskim.
Zarząd Powiatu początkowo pozytywnie ustosunkował się do wniosku aptekarzy i przedstawił Radzie Powiatu zmienioną wersję uchwały, w której dyżury nocne aptek miałyby się kończyć o godz. 23. Jednak radni nie zgodzili się na takie rozwiązanie i Rada Powiatu uchwaliła, jak co roku, plan całonocnych dyżurów aptek.
Miliccy aptekarze 20 stycznia poinformowali powiat, że nie są w stanie realizować uchwały w zakresie pełnienia dyżurów całodobowo. Apteki wytypowane do pełnienia dyżurów w tygodniu będą otwarte do godziny 22, a w dni wolne i święta tylko do godziny 19. 
Sprawę niesubordynacji aptek na styczniowej sesji Rady Powiatu poruszył radny Grzegorz Duda, prosząc o zajęcie się przez Zarząd Powiatu tym problemem. Starosta Strzelecki 8 lutego wysłał pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu z informacją, że apteki nie wykonują uchwały Rady Powiatu i same zrezygnowały z pełnienia dyżurów całodobowych. – My, jako Zarząd Powiatu, jesteśmy zobowiązani realizować uchwałę Rady Powiatu. Z jednej strony mamy czuwać nad dyżurami aptek, ale z drugiej nie mamy możliwości prawnych, aby przymusić apteki do pełnienia dyżurów. Dlatego na razie zdecydowaliśmy się poinformować o problemie Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, który, mam nadzieję, skutecznie wyegzekwuje od aptek obowiązek pełnienia nocnych dyżurów – mówi starosta S. Strzelecki.
Dotychczasowe orzecznictwo sądów jest po stronie powiatu. Sądy w Polsce orzekały w podobnych przypadkach, że nocne dyżury aptek należy traktować, jako realizację ustawowego obowiązku zapewnienia dostępności usług farmaceutycznych w tych porach dnia oraz w dni wolne od pracy. Aptekarze twierdzą z kolei, że dyżury aptek powinny być dostosowane do realnego zapotrzebowania na tego typu usługi, bez nadmiernego obciążania pracujących w nich farmaceutów.
(bar)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5679