www.glosmilicza.pl

:: Konsultacje społeczne w sprawie przebiegu obwodnicy Milicza
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-06-17 10:45:04)

W poniedziałek 21 czerwca o godz. 16 w auli I LO w Miliczu odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące przebiegu obwodnicy Milicza. Spotkanie organizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz firma Ivia.

Inwestorem budowy obwodnicy Milicza, która według planów ma powstać w latach 2025-2029, jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na jej zlecenie firma Ivia z Katowic w tym roku rozpoczęła prace nad koncepcją obwodnicy. Firma z Katowic zgodnie z umową w ciągu 3 lat przygotuje dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także program funkcjonalno-użytkowy niezbędny do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy, który wybuduje obwodnicę w systemie „Projektuj i buduj”.
Po kilku tygodniach prac firma Ivia przygotowała 4 warianty przebiegu obwodnicy, które przedstawi mieszkańcom na konsultacjach społecznych 21 czerwca jako proponowane lokalizacje. Przy każdym wariancie obwodnica Milicza będzie skręcać w lewo z drogi krajowej nr 15 przed Miłochowicami.
Najbardziej oddalony na zachód od Milicza jest wariant nr 1. Trasa obwodnicy przebiega głównie przez lasy, łąki i pastwiska oraz tereny rolnicze na południe od Kaszowa oraz na wschód od Świętoszyna. Obwodnica omija obszary użytków ekologicznych, lasów chronionych oraz stanowiska archeologiczne. Ze względu na najdłuższy odcinek prowadzony po północnej stronie rzeki Barycz (obszary bezleśne) w tym wariancie konieczna wycinka drzew jest zminimalizowana. Długość obwodnicy w tym wariancie wynosi 12,5 km.
Wariant nr 2 przebiegiem jest zbliżony do wariantu nr 1. Jest jednak nieznacznie dalej oddalony w porównaniu do wcześniejszego wariantu od Kaszowa i Świętoszyna. Przecina jednak więcej terenów zalesionych, przechodząc w bliskiej odległości do użytków ekologicznych. Przechodzi też przez tereny szczególnie zagrożone wylewem rzeki Barycz. Długość obwodnicy w tym wariancie wynosi 12,4 km.
Wariant nr 3 obwodnicy powiela w większości pierwotny projekt obwodnicy. Na środkowym odcinku zbliża się do terenów rekreacyjnych gospodarstwa Ostoja oraz przecina teren strzelnicy. Ze względu na położenie konieczna byłaby budowa wiaduktów nad istniejącymi stawami oraz rzeką Barycz. Długość obwodnicy w tym wariancie wynosi 10,3 km.
Ostatni wariant nr 4 jest poprowadzony najbliżej Milicza. Częściowo na ulicy Sułowskiej pokrywa się on z trasą drogi wojewódzkiej. Większa część trasy przechodzi przez tereny zalesione. Ze względu na usytuowanie szpitala w niedalekiej odległości od trasy planowana jest budowa skrzyżowania umożliwiającego łatwy dojazd do placówki. Trasa przebiega przez teren ogródków działkowych Pod Dębami, dzięki czemu obwodnica byłaby odsunięta od terenów DPS oraz krytej pływalni. Długość obwodnicy w tym wariancie wynosi 11,2 km.
Obwodnica Milicza ma zostać wybudowana w ramach rządowego programu 100 obwodnic. Swoje uwagi dotyczące przebiegu obwodnicy mieszkańcy mogą składać na piśmie do 30 czerwca. Formularze wniosków i przebieg szczegółowej trasy poszczególnych wariantów jest dostępny na stronie internetowej (www.obwodnicamilicza.pl).

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5700