www.glosmilicza.pl

:: Wyremontują dwie drogi
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-07-29 10:03:31)

W tym roku gmina Milicz wyremontuje dwie kolejne drogi. Będzie to 
ul. Poprzeczna w Miliczu-Karłowie oraz droga prowadząca do przysiółka Kaszowo pod Miliczem. Remontem obu dróg zajmie się najprawdopodobniej firma Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna, która złożyła najkorzystniejsze cenowo oferty w przetargach.

Na zdjęciu: Droga w Kaszowie pod Miliczem utwardzona zostanie wkrótce asfaltem


Gmina Milicz ogłosiła na początku lipca dwa przetargi – na przebudowę ul. Poprzecznej w Miliczu i na przebudowę drogi prowadzącej do Kaszowa pod Miliczem. Oferty można było składać do 23 lipca. Na przetarg na remont ul. Poprzecznej wpłynęły 3 oferty, które  złożyły  firmy: Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna (404 tys. 124 zł), PPHU Eksport-Import Władysław Skiba z Milicza (432 tys. 403 zł) i Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala z Sobiałkowa pod Miejską Górką (439 tys. 995 zł). 
Również 3 oferty wpłynęły na przetarg na przebudowę drogi w Kaszowie pod Miliczem: spółka Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna (335 tys. 209 zł), spółka Nodo z Leszna (456 tys. 669 zł) i PPHU Eksport-Import Władysław Skiba z Milicza (677 tys. 750 zł). 
W przypadku obu przetargów zaproponowane przez oferentów kwoty są znacznie wyższe od kwot, które gmina Milicz zamierzała przeznaczyć na te zadania: 320 tys. zł na ul. Poprzeczną i 180 tys. zł na drogę prowadzącą do Kaszowa pod Miliczem.
– Pomimo tego nie zamierzamy unieważniać przetargów. Będziemy zwiększać budżet na te inwestycje i w tym celu zwołana zostanie w najbliższych dniach nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej – powiedział nam wiceburmistrz Łukasz Rokita, który dodał, że przetargi są obecnie na etapie oceny i badania ofert. 
Pierwsze zadanie obejmuje przebudowę gruntowego odcinka ul. Poprzecznej w Miliczu-Karłowie o dł. ok. 170 m, który stanowi dojazd do istniejących już i nowo budowanych domów jednorodzinnych. Zakres robót obejmie wykonanie nowej jezdni z kostki betonowej o szerokości 5 m, a także chodników i zjazdów. Wykonane zostanie także odwodnienie drogi i przebudowany będzie kolidujący odcinek sieci gazowej na długości 6 m. 
W ramach drugiego zadania wybudowana zostanie nowa droga asfaltowa na odcinku od skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Chabrową do końca zabudowań głównej drogi dojazdowej do Kaszowa pod Miliczem, a więc do krzyża. Zakres robót obejmie budowę drogi asfaltowej o dł. ok. 550 m i szer. 4,5 m, poboczy z kruszywa o szerokości 0,75 m oraz zatoki autobusowej przy początku miejscowości. 
Wybrane w przetargu firmy będą miały 3 miesiące na realizację inwestycji.
(aga)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5706