www.glosmilicza.pl

:: Zastępca skarbnika gminy Milicz
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-09-02 11:58:26)

Od 1 sierpnia gmina Milicz ma zastępcę skarbnika gminy. Został nim Konrad Buczek, były wicewójt gminy Marciszów w powiecie kamiennogórskim.

Na zdjęciu: Stanowisko zastępcy skarbnika gminy Milicz objął dotychczasowy wicewójt Marciszowa 
Konrad Buczek


Do tej pory w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Miliczu nie było stanowiska zastępcy skarbnika gminy. Nowy etat utworzył z dniem 1 sierpnia burmistrz Piotr Lech i zatrudnił na tym stanowisku Konrada Buczka, dotychczasowego zastępcę wójta gminy Marciszów w powiecie kamiennogórskim.
– Zaistniała konieczność wzmocnienia pionu finansowego w Urzędzie Miejskim w związku z problemami finansowymi, które coraz bardziej dotykają samorządy. Chcemy wzmocnić stronę przychodową naszego budżetu poprzez wyegzekwowanie płatności pełnej kwoty podatków nieujawnionych w wykazach nieruchomości. Ponadto w wydziale finansowo-budżetowym odeszło w ostatnich miesiącach kilku pracowników, dlatego zdecydowałem o zatrudnieniu Konrada Buczka, który w przeszłości był skarbnikiem w trzech gminach – tłumaczy decyzję o utworzeniu nowego stanowiska burmistrz Piotr Lech w rozmowie z naszą gazetą.
Konrad Buczek ma 42 lata i jest mieszkańcem Raszowa w powiecie trzebnickim. Nowy zastępca skarbnik Anity Poświatowskiej posiada duże doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W przeszłości pracował jako główny specjalista ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy, pełnił też funkcję zastępca skarbnika gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Trzebnica, był także skarbnikiem gminy w Prusicach oraz w Wiszni Małej. Od września 2020 r. piastował też przez 3 miesiące funkcję skarbnika gminy Ząbkowice Śląskie, z której to funkcji zrezygnował w grudniu 2020 r. z powodów osobistych. Natomiast w styczniu 2021 r. objął funkcję wicewójta gminy Marciszów, którą pełnił do 31 lipca br. i odszedł z urzędu na zasadzie porozumienia stron. Wcześniej Konrad Buczek pracował, jako inspektor ds. kontroli gospodarki finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, był też prezesem przedsiębiorstwa rolniczego Pierwoszów sp. z o o. W przeszłości Konrad Buczek współpracował również z Urzędem Miejskim w Miliczu, jako audytor wewnętrzny.
Konrad Buczek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończył też studia podyplomowe – w 2007 r. na kierunku Rachunkowość i podatki oraz w 2012 r. na kierunku Audyt i Kontrola. Dodatkowo ukończył studia Master of Business Administration na Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Szefową wydziału finansowo-budżetowego Urzędu Miejskiego w Miliczu jest skarbnik gminy Anita Poświatowska. Stanowiska kierownicze w wydziale pełnią również Małgorzata Kokot (główna księgowa) oraz Maciej Zając (kierownik referatu dochodów).

(bar)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5710