www.glosmilicza.pl

:: Kubły zamiast worków na bioodpady
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-09-02 11:59:46)

W czwartek 26 sierpnia na sesji Rady Miejskiej w Miliczu radni dokonali zmian w regulaminie czystości i porządku na terenie gminy, które skutkować będą odstąpieniem z dniem 1 stycznia 2022 roku od stosowania brązowych worków na odpady zielone. Worki zostaną zastąpione brązowymi pojemnikami plastikowymi zakupionymi przez mieszkańców. Na sesji uchwalono także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Miłochowice, Milicz i Wałkowa.

Na czwartkowej sesji radni głosowali nad przyjęciem 5 uchwał, z czego 3 uchwały dotyczyły planów zagospodarowania. Pierwsza z nich dotyczyła uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Miłochowice, Milicz i Wałkowa. Druga uchwała dotyczyła przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz, a trzecia przystąpienia na wniosek i koszt mieszkańców do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pojedynczych działek w Sułowie i w Miliczu. Radni przyjmowali te uchwały większością przynajmniej 17 głosów.
Czwarta uchwała wprowadziła istotne dla mieszkańców zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milicz. Chodzi o odstąpienie z nowym rokiem od stosowanych obecnie brązowych worków foliowych do gromadzenia bioodpadów. Wszyscy mieszkańcy, którzy nie zadeklarowali kompostowania swoich odpadów, będą musieli się zaopatrzyć w dodatkowy brązowy plastikowy pojemnik na bioodpady, który zastąpi worki. Proponowana przez burmistrza zmiana ma obniżyć bardzo wysokie koszty w odbiorze i zagospodarowaniu bioodpadów. Na sesji kierownik Ewa Bezpałko-Szmigiel z Urzędu Miejskiego informowała, że w 2020 roku mieszkańcy gminy Milicz oddali ok. 417,9 ton odpadów zielonych, a w 2021 roku tylko do końca lipca tych odpadów oddano aż ok. 414 ton. Jak mówiono podczas obrad, wprowadzenie kubłów zamiast worków ma być tańszym rozwiązaniem dla gminy. Urzędnicy mają nadzieję, że więcej mieszkańców zdecyduje się także na kompostowanie odpadów. Gmina cały czas może wydzierżawić chętnym osobom ogrodowe kompostowniki. Za zmianami w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milicz zagłosowało 13 radnych. 7 radnych wstrzymało się od głosu.
Radni dokonali także niewielkich zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Do budżetu wprowadzono dodatkowe dochody i wydatki w wys. 82,1 tys. zł na realizację programu usuwania azbestu oraz 29 tys. zł dotacji z budżetu województwa na zakup sadzonek drzew na terenie gminy Milicz.
(bar)
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5711