www.glosmilicza.pl

:: Burmistrz wnioskuje o likwidację milickiego ZUK-u
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-09-09 10:27:32)

Już w poniedziałek 13 września na wniosek burmistrza Piotra Lecha Rada Miejska w Miliczu na nadzwyczajnej sesji głosować będzie nad likwidacją Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu i włączeniem go do spółki kanalizacyjnej PGK „Dolina Baryczy”.


Na zdjęciu: Siedziba Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Osiedle w Miliczu


Burmistrz Lech proponuje radnym likwidację ZUK-u, który obecnie jest zakładem budżetowym gminy, i włączenie go do struktur spółki kanalizacyjnej PGK „Dolina Baryczy”, jako Wydziału Komunalnego. Jeśli radni wyrażą na to zgodę, ZUK zostanie z dniem 30 września postawiony w stan likwidacji, a ostateczna likwidacja zakładu nastąpi 31 grudnia tego roku. Majątek ZUK-u przejmie najpierw gmina Milicz, która następnie przekaże go spółce PGK na podstawie stosownych umów cywilno-prawnych. Natomiast wszystkie należności i zobowiązania zlikwidowanego ZUK-u przejmie gmina.
Miliccy radni głosować będą nad likwidacją ZUK-u na nadzwyczajnej sesji 13 września, o której zwołanie burmistrz zawnioskował do przewodniczącego Rady 6 września. Przed sesją, w czwartek 9 września nad propozycją burmistrza o zlikwidowaniu ZUK-u radni debatować będą na posiedzeniu komisji budżetowej. 
Koncepcja likwidacji milickiego ZUK-u i włączenia go do spółki PGK „Dolina Baryczy” została opracowana na zlecenie spółki PGK przez zewnętrzną firmę. Według burmistrza Piotra Lecha likwidacja ZUK-u i włączenie go do spółki PGK przyniesie wiele korzyści, w tym zwiększenie zdolności kredytowej i leasingowej spółki PGK, racjonalność wydatkowania pieniędzy np. na budowę przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnej, a także samodzielność w staraniu się o dofinansowanie z zewnątrz. Włączenie ZUK-u do spółki PGK ma dać też oszczędności w utrzymaniu administracji obu jednostek, gdyż planowana jest likwidacja 7 etatów – 1 etat dyrektora, 2 etaty w rozliczeniach, 2 etaty w księgowości i finansach, 1 etat w kadrach i płacach oraz 1 etat w dziale administracyjno-gospodarczym. Obecnie ZUK zatrudnia pracowników na 73,35 etatach, a spółka PGK na 51 etatach; po połączeniu łączna liczba etatów spadnie ze 124,35 do 117,35. Spadek zatrudnienia ma przełożyć się też na proporcjonalną redukcję kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów zakupu materiałów biurowych i BHP, usług telekomunikacyjnych i kosztów delegacji. Oszczędności w wyniku włączenia ZUK-u do spółki PGK mają wynieść ponad 1 mln zł rocznie. 
Wydaje się, że likwidacja ZUK-u i włączenie go do spółki PGK jest formalnością. W piątek na terenie kąpieliska Karłów odbyło się spotkanie integracyjne pracowników PGK i ZUK. Spotkanie było średnio udane, gdyż spośród licznej załogi ZUK-u zdecydowało się w nim uczestniczyć tylko 10 pracowników.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5714