LOGO
Niezależny tygodnik powiatowy gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz
Strona Główna Wiadomości Aktualności Gmina Milicz ma uchwalony budżet na 2022 rok

W sprzedaży od 26.01.2022

IMG

Ostatnie komentarze

Aktualności

Gmina Milicz ma uchwalony budżet na 2022 rok

Bartosz Jakubowski - 2021-12-27 89 👁️ 0 💬

Założenia budżetu gminy Milicz na 2022 rok przedstawiali radnym na sesji wiceburmistrz Łukasz Rokita oraz zastępca skarbnika gminy Konrad Buczek. Dochody gminy mają wynieść 132,7 mln zł, natomiast wydatki 138,6 mln zł. Planowany deficyt budżetu w wys. 5,9 mln zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3,8 mln zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2,1 mln zł. Ponad 20 proc.

Ponad 20 proc. na inwestycje
Na wydatki majątkowe gmina planuje wydać w przyszłym roku 29 mln zł, z czego 27,1 mln zł to środki na inwestycje, a 1,92 mln zł na coroczne dokapitalizowanie spółki OSiR. – W przedstawionym projekcie ponad 20 proc. wydatków planujemy przeznaczyć na inwestycje. Będzie to kolejny rok, w którym mieszkańcy będą mogli się cieszyć z oddania do użytku co najmniej 10 nowych dróg gminnych i powiatowych – mówił podczas sesji wiceburmistrz Łukasz Rokita. Aż 11,6 mln zł z 27,1 mln zł wydatków inwestycyjnych ma być przeznaczone na modernizację dróg.
Najdroższą inwestycją gminy w przyszłym roku będzie rewitalizacja podwórek wokół milickiego Rynku, na co w budżecie zabezpieczono 6,9 mln zł. Drugą co do wielkości inwestycją będzie wykonanie ostatniego odcinka Alei Niepodległości w Miliczu – od szpitala do ul. Sułowskiej, co kosztować ma ok. 5 mln zł. W przyszłym roku dokończona zostanie budowa przy Ośrodku Kultury w Miliczu sali kinowo-widowiskowej, na co zaplanowano kwotę 4,5 mln zł. Aż 2,4 mln zł zostanie z kolei wydane na rozpoczęcie 2-letniego projektu modernizacji systemu oświetlenia drogowego, na który gmina pozyskała dofinansowanie unijne. W 2022 roku zrealizowanych ma być też szereg inwestycji drogowych, w tym budowa ul. Makowej i ul. Dąbrowskiego w Miliczu oraz modernizacja dróg w Czatkowicach (ul. Łąkowa), Wszewilkach, Pomorskiej, Świętoszynie, Gołkowie, Bartnikach, Karminku oraz drogi Milicz – Kaszowo pod Miliczem – Kaszowo.
Podczas sesji wiceburmistrz Rokita odniósł się do prasowego oświadczenia radnych opozycji, w którym stwierdzono, że za rozmachem inwestycyjnym gminy nie nadąża budżet, a część zadań jest realizowana na siłę. Prezentację na ten temat przedstawił Konrad Buczek, który wskazywał, że obecna kadencja jest pierwszą w historii, w której gmina Milicz się nie zadłuża i spłaciła aż 3,8 mln zł starego długu. Tymczasem w kadencji 2015-2018 gmina zadłużyła się na 7,7 mln zł, w kadencji 2011-2014 – na 11,2 mln zł, a w kadencji 2006-2010 – na 15,2 mln zł. Skarbnik wskazał też, że gmina ma niski wskaźnik obsługi zadłużenia, a w porównaniu z innymi gminami miejsko-wiejskimi mniej wydaje na administrację.


Do prezentacji zastępcy skarbnika odniósł się wiceburmistrz Łukasz Rokita. – Jesteśmy gminą, która w obecnej kadencji zmniejszyła swoje zadłużenie o 3,8 mln zł. Nasze wyniki operacyjne i wskaźnik obsługi zadłużenia pozwalają na skonstruowanie budżetu proinwestycyjnego. Dlatego apeluję do radnych, którzy mówią, że budżet nas ogranicza – nie jesteście specjalistami od badania zdolności inwestycyjnej gminy. Od tego są odpowiednie służby, jak Regionalna Izba Obrachunkowa, która wydała 3 opinie pozytywne na temat naszego budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej – mówił wiceburmistrz.

 

Wniosek opozycji
W toku dyskusji na przyszłorocznym budżetem gminy radna Alicja Szatkowska wskazywała, że wydatki na wynagrodzenia mają wzrosnąć w stosunku do tego roku aż o 11 proc., podczas gdy wzrost średniej krajowej wynosi tylko 7,5 proc. Radna wskazywała także na wzrost wydatków na Centrum Usług Wspólnych (CUW) oraz na wynagrodzenia w stołówkach szkolnych i przedszkola o 200 tys. zł. Burmistrz Piotr Lech odpowiedział, że dzięki powołaniu CUW gmina zaoszczędziła na obsłudze księgowej szkół ok. 520 tys. zł w skali roku. Jak mówił, sama instytucja jest w trakcie budowania, a gmina musi wypłacać nagrody jubileuszowe czy inne świadczenia pracownicze, które się pojawiają.
Radna Szatkowska miała zastrzeżenia także do wzrostu o 800 tys. zł wydatków na Ośrodek Kultury. W odpowiedzi burmistrz wyjaśniał, że dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na utrzymanie kina oraz na rosnące koszty utrzymania świetlic wiejskich, które pokrywa administrujący nimi Ośrodek Kultury.


W imieniu grupy radnych opozycji Andrzej Nestoruk złożył wniosek formalny o obcięcie o 1,6 mln zł wydatków, głównie na spółkę OSiR, Ośrodek Kultury czy też rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej. Burmistrz Lech zaapelował jednak o odrzucenie wniosku opozycyjnych radnych, stwierdzając, że jest to wniosek szkodliwy, a obcięcie środków na OSiR czy Ośrodek Kultury spowoduje, iż instytucje te nie będą miały pieniędzy na funkcjonowanie basenu czy kina. – Państwo tym wnioskiem proponujecie zamknięcie kina jeszcze przed jego otwarciem – powiedział burmistrz, dodając, że przez panującą drożyznę koszty utrzymania wszystkich obiektów drastycznie rosną.
Jak jednak argumentował radny Nestoruk, gmina powinna zacisnąć pasa poprzez obcięcie wydatków i zmniejszenie deficytu budżetu, a w trakcie roku, jeśli okaże się, że pieniędzy brakuje, wydatki zawsze będzie można zwiększyć. Radny Leszek Żuber dopowiedział natomiast, że burmistrz uniemożliwia radnym kontrolowanie wydatków gminy.


Gdy jednak przyszło do głosowania nad wnioskiem radnego Nestoruka, za obcięciem gminnych wydatków o 1,6 mln zł zagłosowało tylko 6 radnych opozycji (A. Nestoruk. D. Folmer, J. Janczura, A. Szatkowska, P. Boliński i L. Żuber), przeciwnych było natomiast 13 radnych, a radny M. Owczarek wstrzymał się od głosu.
Po trwającej ponad 2 godziny dyskusji radni przyjęli budżet gminy na 2022 rok. Za jego przyjęciem zagłosowało 14 radnych: E. Bienkiewicz, S. Kuśnierz, H. Smolińska, W. Cerazy, P. Czajkowski, A. Kubiak, A. Leszczyszyn, M. Łabaczuk, M. Owczarek, A. Przybylska, B. Szmigiel, W. Świrkowicz, A. Tutak i W. Wencek. Od głosu wstrzymało się natomiast 6 radnych opozycji. Nieobecna była radna K. Makowiecka. Takim samym stosunkiem głosów przyjęta została Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Po pomyślnym dla siebie głosowaniu burmistrz podziękował za przyjęcie budżetu, podkreślając, że była to najważniejsza uchwała Rady Miejskiej w całym 2021 roku.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz...

Komentarze

Brak komentarzy do tej publikacji.