LOGO
Niezależny tygodnik powiatowy gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz
Strona Główna Wiadomości Aktualności Wyniki matur w powiecie milickim

W sprzedaży od 10.08.2022

IMG

Licznik odwiedzin

2 507 572

Ostatnie komentarze

Aktualności

Wyniki matur w powiecie milickim

179 👁️ 0 💬
0
0

Tylko zalogowani użytkownicy mogą reagować na artykuły.

Zaloguj się
1 / 3
2 / 3
3 / 3

Absolwentka I LO Jagoda Płócienniczak ze świadectwem dojrzałości
Tegoroczna abiturientka Emilia Karbowska z dyrektor I LO 
Marzeną Rokitą
Świadectwa dojrzałości z rąk dyr. I LO Marzeny Rokity odebrali we wtorek 5 lipca Maksymilian Szymkowiak i Olimpia Goldmann

Znamy już wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości, do którego w powiecie milickim przystąpiło 229 absolwentów szkół średnich. Matury nie zdało 51 osób. Największe problemy były z matematyką. Średnia zdawalność ukształtowała się w powiecie milickim na poziomie 78 proc. Najlepiej wypadło I LO, gdzie świadectwo dojrzałości otrzymało 90 proc. uczniów.

Maraton maturalny trwał od 4 do 23 maja. Wyniki ogłoszono we wtorek 5 lipca. Wszystkie egzaminy odbywały się w formie pisemnej. Do egzaminów ustnych mogły przystąpić osoby, które starają się o przyjęcie do zagranicznej uczelni. By otrzymać świadectwo dojrzałości, absolwenci liceów i techników musieli przystąpić obowiązkowo do 4 pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki, z języka obcego nowożytnego – na poziomie podstawowym oraz z wybranego przedmiotu dodatkowego – na poziomie rozszerzonym. Z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym uzyskać trzeba było po 30 proc. punktów, natomiast w przypadku przedmiotu dodatkowego nie jest określony próg zaliczenia. Oprócz 4 egzaminów obowiązkowych chętni mogli także przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.


W całym kraju maturę zdawało 268,3 tys. tegorocznych abiturientów, a średnia zdawalność w kraju wyniosła 78,2 proc. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło na Dolnym Śląsku 17 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia, a maturę zdało 12,8 tys. młodych ludzi, co daje średnią zdawalność na poziomie 74,8 proc. Do egzaminu poprawkowego 23 sierpnia przystąpić może 3,2 tys. mieszkańców naszego województwa, czyli 18,6 proc. wszystkich zdających maturę. Z wszystkich 30 powiatów na Dolnym Śląsku najlepiej matura wypadła w powiecie bolesławieckim (82 proc.), samym Wrocławiu (81 proc.) i w powiecie oleśnickim (80 proc.) a najgorzej w powiecie wałbrzyskim (45 proc.). W powiecie milickim średnia zdawalność wyniosła 78 proc. 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu
Do egzaminu dojrzałości w I LO w Miliczu przystąpiło 99 tegorocznych absolwentów. Matury nie zdało 10 uczniów, poniżej wymaganego progu zdawalności oceniono 9 prac z matematyki i 2 z j. polskiego. Do egzaminu poprawkowego przystąpić może 9 uczniów.
Średnia zdawalność w zielonym liceum wyniosła 90 proc., czyli więcej, niż średnia krajowa w liceach, która wynosi 84 proc., i więcej niż średnia województwa dolnośląskiego w liceach – 81,8 proc. 
Średni wynik procentowy z przedmiotów obowiązkowych na maturze na poziomie podstawowym przestawia się następująco: j. polski – 59 proc., matematyka – 60 proc., j. angielski  – 87 proc. oraz j. niemiecki  – 61 proc.. Z kolei na maturze z przedmiotów na poziomie rozszerzonym uczniowie uzyskali wyniki: j. polski – 62 proc., matematyka – 39 proc., j. angielski – 71 proc., j. niemiecki – 48 proc., biologia – 45 proc., chemia – 28 proc., fizyka – 32 proc., geografia – 46 proc., historia – 55 proc., informatyka – 33 proc. i wos - 29 proc.

 

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu
W milickim Zespole Szkół do matury przystąpiło 17 uczniów liceum i 73 technikum. Matury nie zdało 5 uczniów liceum i 27 uczniów technikum. Licealiści nie zdali matury z matematyki (3), j. angielskiego (2) i j. polskiego (1). Z tych samych przedmiotów powinęłą się noga uczniom technikum. Matematyki nie zdało 23 uczniów, j. polskiego 7, a j. angielskiego 2. Do egzaminu poprawkowego przystąpić może 4 absolwentów liceum i 23 technikum. 
Średnia zdawalność matur w milickim Zespole Szkół wyniosła w liceum 70,6 proc. (średnia krajowa w 84 proc. a średnia województwa dolnośląskiego - 81,8 proc.) a w technikum 63 proc. (średnia w w kraju 69,2  proc. oraz średnia w województwie dolnośląskim 63 proc.). 
Średni wynik procentowy licealistów z przedmiotów obowiązkowych na maturze na poziomie podstawowym przestawia się następująco: j. polski – 44,8 proc., matematyka – 41,7 proc. , j. angielski – 66,8 proc., j. niemiecki – 52,5 proc. Z kolei na maturze z przedmiotów na poziomie rozszerzonym uczniowie liceum uzyskali wyniki: j. polski – 47,7 proc., j. angielski - 55,3 proc., biologia – 25,7 proc., j. niemiecki – 30,7 proc., historia – 18 proc. i geografia – 28,4 proc.
Średni wynik procentowy uczniów technikum z przedmiotów obowiązkowych na maturze na poziomie podstawowym przestawia się następująco: j. polski – 48,9 proc., matematyka – 43,4 proc., j. angielski – 71 proc., j. niemiecki – 44 proc. . Z kolei na maturze z przedmiotów na poziomie rozszerzonym uczniowie technikum uzyskali wyniki: j. polski – 76,3 proc., j. angielski - 44,8 proc., matematyka - 36 proc., biologia – 20,7 proc., wos - 19,5 proc., j. niemiecki – 20 proc., historia – 40 proc., informatyka - 33,5 proc. i geografia – 28,4 proc.

 

Technikum Leśne im. prof. Władysława Jedlińskiego w Miliczu
W Technikum Leśnym w Miliczu maturę zdawało 40 uczniów. Średnia zdawalność w szkole wyniosła 85 proc., czyli znacznie powyżej średniej w technikach w kraju, która wyniosła 69,2  proc. oraz średniej w technikach w województwie dolnośląskim - 63 proc. Egzaminu dojrzałości nie zdało 6 uczniów. Wszyscy nie zdali matematyki i mogą przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej 23 sierpnia. 
Średni wynik procentowy z przedmiotów obowiązkowych na maturze na poziomie podstawowym przedstawia się następująco: j. polski – 48 proc., j. niemiecki – 64 proc., j. angielski – 67 proc. i matematyka – 49 proc. Z kolei na maturze z przedmiotów na poziomie rozszerzonym uczniowie uzyskali następujące wyniki: j. polski – 53 proc., biologia – 29 proc., j. niemiecki – 34 proc., j. angielski – 60 proc. i informatyka – 46 proc.

 

Zaloguj się, aby zostawić komentarz i ocenić artykuł...

Oceny

0
0

Tylko zalogowani użytkownicy mogą reagować na artykuły.

Zaloguj się

Komentarze

Brak komentarzy do tej publikacji.