LOGO
Niezależny tygodnik powiatowy gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz
Strona Główna Wiadomości Aktualności Walka o miejsca w szkołach ponadpodstawowych

W sprzedaży od 20.09.2023

IMG

Licznik odwiedzin

2 763 924

Ostatnie komentarze

Aktualności

Walka o miejsca w szkołach ponadpodstawowych

815 👁️ 1 💬
0
0

Tylko zalogowani użytkownicy mogą reagować na artykuły.

Zaloguj się

Do klas pierwszych w trzech milickich szkołach ponadpodstawowych zakwalifikowano 691 uczniów, a na liście osób niezakwalifikowanych znalazło się aż 141 osób. W tym roku rywalizacja o licea i technika była trudna, bo podstawówki opuścili uczniowie, których objęły dwie reformy – likwidacja gimnazjów oraz możliwość rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez sześciolatki. To spowodowało, że w szkołach ponadpodstawowych zrobiło się bardzo ciasno.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych ogłoszone zostały 21 lipca. Wywieszono je w szkołach oraz opublikowano na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych. 
O przyjęciu kandydatów decydowała suma punktów rekrutacyjnych, którego głównymi składowymi były: wyniki egzaminu ósmoklasisty i oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Dodatkowe punkty przyznawane były za świadectwo z wyróżnieniem oraz za inne osiągnięcia kandydatów.
Największym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół podstawowych cieszył się Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu, do którego wpłynęło aż 438 wniosków. Zakwalifikowano 395 uczniów, w tym: 51 osób do II Liceum Ogólnokształcącego, 217 osób do techników (26 osób do technikum pojazdów samochodowych, 32 osoby do technikum hotelarstwa, 37 osób do technikum ekonomicznego, 58 osób do technikum informatycznego, 64 osoby do technikum logistycznego) oraz 127 osób do Branżowej Szkoły I Stopnia (klasy wielozawodowe trzyletnie). Do milickiego Zespołu Szkół nie dostały się natomiast 43 osoby, w tym: 8 osób do II LO, 27 osób do techników i 8 osób do Branżowej Szkoły I Stopnia. Jak poinformowała nas p.o. dyrektora Alina Iskrzycka, od września w milickim Zespole Szkół planuje się utworzyć: jedną klasę pierwszą II LO, po jednym oddziale technikum kształcącego w zawodach technik pojazdów samochodowych, informatyk, logistyk, ekonomista i hotelarz oraz cztery klasy pierwsze Branżowej Szkoły I Stopnia, gdzie uczniowie będą się uczyć m.in. jako sprzedawca, fryzjer, elektryk, stolarz czy ślusarz. 
Do I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu wpłynęły 253 wnioski, przy czym zakwalifikowano 195 osób. Na liście osób niezakwalifikowanych – z powodu zbyt małej liczby punktów rekrutacyjnych lub niekompletnych wniosków – znalazło się 58 osób. Jak przyznała dyrektor Marzena Rokita, od września w zielonym liceum planuje się utworzyć pięć klas o profilach: medyczny, przyrodniczy, politechniczny i humanistyczno-dziennikarski. Każda klasa liczyć będzie maksymalnie 30 osób. 
Do Technikum Leśnego im. prof. Władysława Jedlińskiego w Miliczu, które podlega pod Ministerstwo Środowiska, wpłynęło 141 podań. Na opublikowanej 21 lipca liście kandydatów zakwalifikowanych znalazło się 101 osób, a na liście kandydatów niezakwalifikowanych – 40 osób. Jak mówi wicedyrektor Joanna Ungurian, w roku szkolnym 2022/2023 w szkole utworzone zostaną trzy klasy pierwsze, których uczniowie kształcić się będą w zawodzie technik leśnik. 

 

Co dalej?
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie kończy procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Uczniowie muszą do piątku 29 lipca potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, do której się zakwalifikowali, poprzez złożenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualnych zaświadczeń lekarskich wydanych przez lekarza medycyny pracy. Dopiero wówczas wiadomo będzie, ile osób nie dostało się do żadnej szkoły. Niektórzy bowiem składali dokumenty rekrutacyjne do kilku placówek. 
Ostateczne wyniki naboru, czyli listy osób przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone zostaną przez szkoły ponadpodstawowe w poniedziałek 1 sierpnia. Będą one opublikowane na stronach internetowych szkół oraz wywieszone zostaną w szkołach – na drzwiach lub na tablicach ogłoszeń. 


Osoby, które nie dostały się do żadnej szkoły lub które zmieniły zdanie i chcą uczyć się w innej szkole, mogą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej. Wnioski wraz z kompletem dokumentów będzie można składać w szkołach ponadpodstawowych od 2 do 4 sierpnia, a listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w ramach rekrutacji uzupełniającej podane zostaną 16 sierpnia. 

 

Zaloguj się, aby zostawić komentarz i ocenić artykuł...

Oceny

0
0

Tylko zalogowani użytkownicy mogą reagować na artykuły.

Zaloguj się

Komentarze

patu - 2022-12-13, 12:56
0
0

Tylko zalogowani użytkownicy mogą reagować na komentarze.

Zaloguj się

    I jak? W szkołach fryzjerskich pracuje się na takich kosmetykach - https://www.fryzomania.pl/ ? Czy na innych? Jak to u Was wygląda?