LOGO
Niezależny tygodnik powiatowy gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz
Strona Główna Wiadomości Aktualności Wicestarosta Halina Góra odwołana

W sprzedaży od 07.06.2023

IMG

Licznik odwiedzin

2 673 810

Ostatnie komentarze

Aktualności

Wicestarosta Halina Góra odwołana

396 👁️ 0 💬
0
0

Tylko zalogowani użytkownicy mogą reagować na artykuły.

Zaloguj się

Na sesji Rady Powiatu 27 kwietnia wicestarosta Halina Góra została odwołana ze stanowiska, o co zawnioskował starosta Sławomir Strzelecki. Nowy wicestarosta będzie wybrany na kolejnej sesji. Radni uzupełnili też 5-osobowy skład Zarządu Powiatu, wybierając Janusza Łabudę w miejsce Szymona Lwa, który wcześniej złożył rezygnację.

Wniosek o odwołanie wicestarosty Haliny Góry starosta Sławomir Strzelecki złożył dopiero podczas sesji, wnioskując o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Jak poinformował, inicjatywa odwołania wicestarosty Góry jest wspólną decyzją klubu radnych Razem dla Powiatu Milickiego. To nowo utworzony klub radnych powiatowych, który 17 kwietnia powołał do życia starosta Strzelecki, a w skład którego wchodzą: przewodniczący Sławomir Strzelecki, Krzysztof Osmelak, Piotr Psiuk, Marek Warkocz, Jerzy Szkatuła, Krzysztof Domagała, Krystyna Patalas i Janusz Łabuda. W 15-osobowej Radzie Powiatu 8-osobowy klub starosty Strzeleckiego ma niezbędną większość do podejmowania uchwał.
Powodem złożenia wniosku o odwołanie wicestarosty Haliny Góry jest różnica zdań w sprawie przeprowadzenia zmian personalnych w spółce szpitalnej MCM, o czym dzień wcześniej, na posiedzeniu komisji mówił starosta Sławomir Strzelecki. Zmiany w zarządzie spółki MCM starosta – jak wyjaśniał – ustalał już z nowo zawiązaną koalicją radnych.
Starosta Strzelecki tłumaczył przy tym, że jego były klub Ziemia Milicka wykluczył go ze swoich struktur i cofnął mu rekomendację do sprawowania funkcji starosty, dlatego musiał utworzyć nowy klub radnych.

Halina Góra się broni 
Przed głosowaniem Halina Góra, która funkcję wicestarosty sprawowała od czerwca 2019 roku, odniosła się do wniosku starosty Strzeleckiego o jej odwołanie. – Moja misja dobiega dzisiaj końca. Zadziało się to z inicjatywy starosty, z którym łączą mnie nie tylko relacje zawodowe, ale także dawne relacje koleżeńskie – rozpoczęła Halina Góra dodając, że jej współpraca ze starostą Strzeleckim dobrze układała się przez 3 lata. Wicestarosta odpierała przy tym zarzut starosty, jakoby działała na niekorzyść milickiego szpitala. I przypomniała, że na zgromadzeniach wspólników szpitalnej spółki Zarząd Powiatu reprezentowany był przez samego starostę Strzeleckiego, który samodzielnie podejmował tam wszelkie decyzje.
Jak mówiła, starosta przed odwołaniem poprzedniego prezesa szpitala Andrzeja Oćwiei dziwił się, dlaczego prezesi aż tyle zarabiają i korzystają z przywilejów rozliczania dodatkowych kosztów związanych z pełnieniem swoich funkcji. Tymczasem – jak mówiła – ona sama już wcześniej zwracała wielokrotnie uwagę na nieprecyzyjne zapisy w uchwale zgromadzenia nadzwyczajnego szpitalnej spółki MCM dotyczące limitów wynagrodzenia zarządu szpitala. – Wiedziałam, że to będzie prowadziło z czasem do wielu niedomówień. Po dotarciu do umów zatrudnienia prezesów również wyrażałam swoje wątpliwości. Wielokrotnie przekazywałam je staroście, ale zawsze słyszałam od niego jeden argument: – Nie patrz, ile zarabiają prezesi, patrz, ile pozyskują dla szpitala – mówiła Halina Góra. Odniosła się też do planu naprawczego milickiego szpitala, który ma uzdrowić jego sytuację finansową. – Od 2019 roku były 3 plany naprawcze szpitalnej spółki. Zawsze bardzo dokładnie wczytywałam się w powstające plany naprawcze. Czy pozostali członkowie zarządu razem ze starostą równie wnikliwie je analizowali? Nie dalej jak miesiąc temu rozpoczęły się nagłe poszukiwania planu naprawczego, za który szpital zapłacił wcześniej 54 tys. zł. Chyba nie muszę dodawać, kto ten plan udostępnił staroście zarówno w druku, jak i w wersji elektronicznej – spuentowała Halina Góra, mając na myśli siebie. Dodała też, że nie zgadza się na wydanie 70 tys. zł z kasy powiatu na opracowanie kolejnego planu naprawczego, którego i tak nikt nie zrealizuje. Wicestarosta poinformowała też, że w minionym tygodniu uczestniczyła za zgodą starosty w skutecznych negocjacjach nowego prezesa szpitalnej spółki MCM Janusza Atłachowicza z burmistrzem Piotrem Lechem i prezes Sabiną Misiak ze spółki PGK Dolina Baryczy w sprawie rozłożenia na raty zaległości za wodę i ścieki na warunkach zaproponowanych przez szpital. Chodzi tu o kwotę rzędu setek tysięcy złotych.

 

Studia MBA za 25 tys. zł
Wicestarosta Góra poinformowała też, że na forum Zarządu Powiatu krytykowała wybór nowej rady nadzorczej MCM, do którego doszło w marcu tego roku, a także fakt, że przewodniczącą nowej rady została prezes Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej Marta Kowal-Kaczmarek, osoba niemająca żadnego doświadczenia w sprawowaniu takiej funkcji. – Nowa rada nadzorcza została powołana bez żadnych ustaleń z Zarządem Powiatu. Chyba, że to było robione w tajemnicy przede mną, a pozostali członkowie zarządu byli informowani. Tego wykluczyć nie mogę, bo tajne spotkania w starostwie trwały od dłuższego czasu, a przynajmniej od jesieni, gdy zbierały się zespoły doradcze, których istnienia starosta na sesji się wypierał – dodała Halina Góra dowodząc, że starosta Strzelecki powinien się konsultować z Zarządem Powiatu, a nie z osobami z zespołów doradczych.
– Faktycznie, panie starosto, z perspektywy czasu i podejmowanych decyzji widzę, że różni nas bardzo wiele. Można powiedzieć, że nam się standardy rozjechały, w szczególności, jeśli chodzi o podejście do pracowników, poszanowania ich pracy, oceny oraz sposobu ich nagradzania czy przywilejów. Również wiele nas różni w podejściu do dysponowania publicznymi pieniędzmi. Nie do przyjęcia jest dla mnie sytuacja, kiedy mówimy o oszczędnościach i braku funduszy, a wybranym fundujemy studia MBA za 25 tys. zł – dodała Halina Góra, podkreślając, że w czasie swojej pracy w starostwie nigdy nie uprawiała żadnej prywaty i nie wymuszała zatrudniania krewnych ani znajomych. Na koniec H. Góra dziękowała za współpracę wszystkim pracownikom starostwa i powiatowych jednostek.
Chwilę później w tajnym głosowaniu Halina Góra została odwołana z pełnionej funkcji. Za jej odwołaniem opowiedziało się 10 radnych, 4 radnych było przeciw, a jeden radny wstrzymał się od głosu. 
Nowy wicestarosta ma zostać wybrany w ciągu 30 dni, na najbliższej sesji Rady Powiatu, i prawdopodobnie będzie się wywodzić z klubu radnych Razem dla Powiatu Milickiego. 

 

Janusz Łabuda zamiast Szymona Lwa
Podczas sesji uzupełniono też skład Zarządu Powiatu, co pierwotnie miało być głównym punktem sesyjnych obrad. Te zmiany podyktowane były rezygnacją z funkcji członka Zarządu Szymona Lwa, który nie może zasiadać jednocześnie w Zarządzie Powiatu i w zarządzie Spółdzielni Producentów Rolnych. W miejsce Szymona Lwa radni na wniosek starosty Strzeleckiego wybrali w tajnym głosowaniu radnego Janusza Łabudę. Za jego kandydaturą zagłosowało 10 radnych, 3 było przeciwnych, a 2 oddało kartę do głosowania bez dokonania wyboru.

 

Zaloguj się, aby zostawić komentarz i ocenić artykuł...

Oceny

0
0

Tylko zalogowani użytkownicy mogą reagować na artykuły.

Zaloguj się

Komentarze

Brak komentarzy do tej publikacji.